• 2012-04-12 15.48.38

  2012-04-12 15.48.38

 • 2012-04-12 15.52.59

  2012-04-12 15.52.59

 • 2012-04-12 18.12.03

  2012-04-12 18.12.03

 • 2012-04-14 14.29.54

  2012-04-14 14.29.54

 • 20121006_111134

  20121006_111134

 • 20121110_154254

  20121110_154254

 • 20121227_194520

  20121227_194520

 • flles

  flles

 • kredsturnering. saeson

  kredsturnering. saeson

 • nakskov 22-9-2012

  nakskov 22-9-2012

 • sam_0688

  sam_0688

 • sam_2587

  sam_2587

 • klubvaeg

  klubvaeg

NYT om Roskilde Brydeklub

 

Så er brydeklubben igen åben for træning.

 

Der er dog stadig lidt restiktioner pga. COVID-19.

 

 

Se de aktuelle regler længere ned på denne side.

 

========================================================================== 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

                                                                                                                                    14. juli 2021

Til alle medlemmer, forældre og venner af brydeklubben A.I.R.


Da vi måtte aflyse generalforsamlingen i februar 2021 pga COVID-19 vi vi nu

indkalde til den årlige ordinære generalforsam­ling i

AIR Roskilde Brydeklub.

Den afholdes:             Mandag den 09. august 2021 kl. 18.00

                                 på adressen Industrileddet 1, Svogerslev, 4000 Roskilde

Dagsorden er iflg. lovene fastsat som følger:

1.      Valg af dirigent.                                                                                                                                                        

2.      Formandens beretning.                                                                                                                                              

3.      Udvalgenes beretning.                                                                                                                                               

4.      Kasserens forelæggelse af det revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kom­mende år.

5.      Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                                         

6.      Behandling af indkommende forslag.                                                                                                                       

                 - Afleveres senest d. 27/07-2021 til bestyrelsen.                                                                                                              

7.      Valg af formand.                                                                                                                                                       

8.      Valg af sekretær.                                                                                                                                                      

9.      Valg af 1.å­rig. B-medlem.                                                                                                                                      

10.     Valg af 2 revisorer og 1 B-suppleant.                                                                                                                     

11.     Eventuelt.                                                                                                                                                                

Detaljeret dagsorden vil blive offentliggjort senest d. 01/08-2021.

Alle interesserede er velkomne, også vore yngre medlemmer.

Klubben vil under generalforsamlingen være vært ved et trak­tement. Det henstilles af

hensyn til indkøb - at alle, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelder sig, senest den

06/08-2021, enten i forbin­delse med træningen eller til kassereren på tlf. 40 54 22 83.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

A.I.R. Roskilde Brydeklub

 

 ==============================================================================================================================

                                                                                                              

Roskilde d. 30/07-2021

Detaileret dagsorden for generalforsamling 09/08-2021.


     1.        Valg af dirigent.

     2.        Formandens beretning.

            - Ved Mike Sidenius.

     3.        Udvalgenes beretning.

-          Festivaludvalg

-          Klubudvalg

-          Sportsudvalg

     4.        Kasserens forelæggelse af der revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kom­mende år.

            - Ved Flemming Nielsen

     5.        Fastsættelse af kontigent.

            - Kontingent for 2020.

                          Puslinge                       65 kr mdl.                              

                          Drenge/ungdom           65 kr mdl.

                          Junior/senior                100 kr mdl.                              

                          Passive                        250 kr år.

     6.        Behandling af indkommende forslag.

-       Der er modtaget forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter så det er muligt at afholde en virtuel generalforsamling i tilfælde af at en fysik afholdelse ikke er mulig indenfor vedtægternes rammer.

7.         Valg af Formand.

            - Mike Sidenius afgår efter tur. (ulige år) - villig til genvalg

8.        Valg af Sekretær.

            - Eva Andersen afgår efter tur. (ulige år) - villig til genvalg

 9.        Valg af 1.å­rig B-medlem.

            - Asbjørn Vedsmand Joensen afgår efter tur. - villig til genvalg

10.       Valg af 1-2 bestyrelses suppleanter og 2 revisorer.

            - 1-2 suppleanter til bestyrelsen. (Martin Lorenzen)

            - 2 revisorer. (Isabella Lund og Lone Lorenzen)

11.       Valg af udvalg.

                 - Festivaludvalg         

                 - Klubudvalg  

                 - Sportsudvalg

12.       Eventuelt.

==============================================================================================================================

 

Forslag til vedtægtsændringer for brydeklubben A.I.R.                                        10. feb 2021


Forslag om indføjning af ny § 6 omkring ”Digital generalforsamling”

Begrundelse: Man kan i tilfælde af at det ikke er muligt at afholde en ordinær generalforsamling med fysisk fremmøde på grund af force majeure omstændigheder, kun afholde en digital generalforsamling hvis det fremgår af vedtægterne.

I det seneste år hvor vi har oplever forsamlings forbud pga. COVID-19 pandemien ikke kunnet afholde vores generalforsamling fysisk.

Forslag til formulering af en ny § 6 beskrivende en ”Digital generalforsamling”

    

§ 6 Digital generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

                                                                Med venlig hilsen

                                                                     Bestyrelsen

                                                                         A.I.R.

 

 

 

 

Info seddel resten af året.

AIR Roskilde Brydeklub er normalt åben 

for indendørs træning i klubhuset. 

Der er dog stadig nogle restriktioner indtil

indendørs træning bliver givet helt frit igen.

Alle skal kunne fremvise et coronapas

Der må max være 50 personer i klubhuset incl. trænere

Omklædning og badefaciliteter kan benyttes i normalt omfang.

Se Danmarks Brydeforbunds corona side for yderligere information her.

 =========================================================================

Retningslinjer for brug af klubhuset

 • Husk at notere dig i logbogen når du ankommer til klubben
 • Udluft i trænings salen under træning.
 • Afsprit så tit så muligt.
 • Der skal så vidt muligt bruges eget privat udstyr under træningen.
 • Ved brug af fælles trænings udstyr SKAL det afsprittes efter brug hver gang.
 • Hvis du er syg, eller har symptomer på sygdom BLIV VÆK.

Ovennævnte regler er gældende i overgangsperioden efter Corona nedlukningen og indtil videre.

Bestyrelsen for AIR Roskilde Brydeklub

Senest opdateret 09. august 2021

============================================================================