• 2012-04-12 15.48.38

  2012-04-12 15.48.38

 • 2012-04-12 15.52.59

  2012-04-12 15.52.59

 • 2012-04-12 18.12.03

  2012-04-12 18.12.03

 • 2012-04-14 14.29.54

  2012-04-14 14.29.54

 • 20121006_111134

  20121006_111134

 • 20121110_154254

  20121110_154254

 • 20121227_194520

  20121227_194520

 • flles

  flles

 • kredsturnering. saeson

  kredsturnering. saeson

 • nakskov 22-9-2012

  nakskov 22-9-2012

 • sam_0688

  sam_0688

 • sam_2587

  sam_2587

 • klubvaeg

  klubvaeg

NYT om Roskilde Brydeklub

 

Så er brydeklubben igen åben for træning

 

af alle under 18 år.

 

 

Grundet de nye COVID-19 restriktioner er

 

 

alt indendørs træning af kontaktsport

 

 

i brydeklubben stadig lukket til og med

 

 

den 21. maj 2021 for alle over 17 år.

 

 

Se de aktuelle regler længere ned på denne side.

 

==========================================================================

Grundet COVID-19 restriktioner er

 

AIR's Generalforsamling den 28. februar

 

aflyst og der bliver indkaldt igen

 

når der er muligt at afholde den.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

                                                                                                                                    05. februar 2021

Til alle medlemmer, forældre og venner af brydeklubben A.I.R.


Så er det ved at være tid til den årlige ordinære generalforsam­ling i

AIR Roskilde Brydeklub.

Den afholdes:             Søndag den 28. februar 2021 kl. 11.00

                                 i klubhuset, Eriksvej 21, 4000 Roskilde

Dagsorden er iflg. lovene fastsat som følger:

1.      Valg af dirigent.                                                                                                                                                        

2.      Formandens beretning.                                                                                                                                              

3.      Udvalgenes beretning.                                                                                                                                               

4.      Kasserens forelæggelse af det revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kom­mende år.

5.      Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                                         

6.      Behandling af indkommende forslag.                                                                                                                       

                 - Afleveres senest d. 14/02-2021 til bestyrelsen.                                                                                                              

7.      Valg af formand.                                                                                                                                                       

8.      Valg af sekretær.                                                                                                                                                      

9.      Valg af 1.å­rig. B-medlem.                                                                                                                                      

10.     Valg af 2 revisorer og 1 B-suppleant.                                                                                                                     

11.     Eventuelt.                                                                                                                                                                

Detaljeret dagsorden vil blive offentliggjort senest d. 21/02-2021.

Alle interesserede er velkomne, også vore yngre medlemmer.

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært ved et trak­tement. Det henstilles af hensyn til indkøb - at alle, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelder sig, senest den 23/02-2021, enten i forbin­delse med træningen eller til kassereren på tlf. 40 54 22 83.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

A.I.R. Roskilde Brydeklub

 

 ==============================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                                      Roskilde d. 21/02-2021

Detaileret dagsorden for generalforsamling 28/02-2021.


1.        Valg af dirigent.

2.        Formandens beretning.

            - Ved Mike Sidenius.

3.        Udvalgenes beretning.

-          Festivaludvalg

-          Klubudvalg    

-          Sportsudvalg  

4.        Kasserens forelæggelse af der revide­rede regnskab til godkendelse,

samt budget­lægning for det kom­mende år.

            - Ved Flemming Nielsen

5.        Fastsættelse af kontigent.

            - Kontingent for 2020.

                                Puslinge  65 kr mdl.

                                          Drenge/ungdom 65 kr mdl.

                                     Junior/senior 100 kr mdl.

                        Passive 250 kr år.

6.        Behandling af indkommende forslag.

-       Der er modtaget forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter så det er muligt at

afholde en virtuel generalforsamling i tilfælde af at en fysik afholdelse ikke er mulig

indenfor vedtægternes rammer.

7.         Valg af Formand.

            - Mike Sidenius afgår efter tur. (ulige år) - villig til genvalg

8.        Valg af Sekretær.

            - Eva Andersen afgår efter tur. (ulige år) - villig til genvalg

9.        Valg af 1.å­rig B-medlem.

            - Asbjørn Vedsmand Joensen afgår efter tur. - villig til genvalg

10.       Valg af 1-2 bestyrelses suppleanter og 2 revisorer.

            - 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

            - 2 revisorer.

11.       Valg af udvalg.

                      Festivaludvalg

               Klubudvalg   

     Sportsudvalg

12.       Eventuelt.

 

 

Info seddel resten af foråret.

Grundet de nye COVID-19 restriktioner er

 

alt indendørs træning i brydeklubben

 

lukket til og med den 21. maj 2021

 

for alle over 17 år.

 

==========================================================================

AIR Roskilde Brydeklub er normalt åben 

for indendørs træning i klubhuset for unge under 18 år. 

Der er dog en række restriktioner indtil

indendørs træning bliver givet helt frit igen.

Der må max være 25 personer i klubhuset incl. trænere,

hvis udøverne er under 18 år.

 Grundet de nye restriktione

Alle skal alle bære mundbind

når de er indendørs i lokalerne.

Dog er børn under 12 år er undtaget.

Omklædning og badefaciliteter kan benyttes i normalt omfang.

Se Danmarks Brydeforbunds corona side for yderligere information her.

 =========================================================================

Retningslinjer for brug af klubhuset

 • Udluft i trænings salen under træning.
 • Der må max være 25 personer i klubhuset incl. trænere, hvis udøverne er under 18 år.
 • Alle skal alle bære mundbind når de er indendørs i lokalerne. Mundbindet skal dog ikke bæres når man er i omklædningsrum og træningssalen. Børn under 12 år er undtaget.
 • Fast makker under træning. Hold 2 meters afstand til alle andre par.
 • Afsprit så tit så muligt.
 • Der skal så vidt muligt bruges eget privat udstyr under træningen.
 • Ved brug af fælles trænings udstyr SKAL det afsprittes efter brug hver gang.
 • Hvis du er syg, eller har symptomer på sygdom BLIV VÆK.
 • Rengøring af salen og toilet efter træning: Trænerne vælger 2 personer som gør rent. Fej og vask måtten samt afsprit alle håndtag og flader der er berørt.

Ovennævnte regler er gældende i overgangsperioden efter Corona nedlukningen og indtil videre.

Bestyrelsen for AIR Roskilde Brydeklub

Senest opdateret 06. maj 2021

============================================================================