• 2012-04-12 15.48.38

  2012-04-12 15.48.38

 • 2012-04-12 15.52.59

  2012-04-12 15.52.59

 • 2012-04-12 18.12.03

  2012-04-12 18.12.03

 • 2012-04-14 14.29.54

  2012-04-14 14.29.54

 • 20121006_111134

  20121006_111134

 • 20121110_154254

  20121110_154254

 • 20121227_194520

  20121227_194520

 • flles

  flles

 • kredsturnering. saeson

  kredsturnering. saeson

 • nakskov 22-9-2012

  nakskov 22-9-2012

 • sam_0688

  sam_0688

 • sam_2587

  sam_2587

 • klubvaeg

  klubvaeg

NYT om Roskilde Brydeklub

Indkaldelse til generalforsamling i AIR Roskilde Brydeklub

 

Til alle medlemmer og forældre 28. januar 2024
af brydeklubben A.I.R.

Hermed indkaldes der til den årlige ordinære generalforsamling i
AIR Roskilde Brydeklub.

Den afholdes: Søndag den 25. februar 2024 kl. 13.00
I klubhuset, Eriksvej 21, 4000 Roskilde


Dagsorden er iflg. lovene fastsat som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgenes beretning.
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt budgetlægning for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkommende forslag. - Afleveres senest d. 11. februar 2024 til bestyrelsen.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af 1.årig. B-medlem.
10. Valg af 2 revisorer og 1 B-suppleant.
11. Eventuelt.

Detaljeret dagsorden vil blive offentliggjort senest d. 17. februar 2024.

Alle interesserede er velkomne, også vores yngre medlemmer.

Klubben vil under generalforsamlingen være vært ved et traktement.

Det henstilles af hensyn til indkøb - at alle, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelder sig, senest den 20. februar 2024, enten i forbindelse med træningen, til kassereren på email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på tlf. 40 54 22 83.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
A.I.R. Roskilde Brydeklub

========================================================================== 

Roskilde d. 17/02-2024

Detaileret dagsorden for generalforsamling 25/02-2024.


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

- Ved Mike Sidenius.

3. Udvalgenes beretning.

- Festivaludvalg

- Klubudvalg

- Sportsudvalg

4. Kasserens forelæggelse af der reviderede regnskab til godkendelse, samt budgetlægning for det kommende år.
- Ved Flemming Nielsen

5. Fastsættelse af kontigent.
- Kontingent for 2023 var.

 • Puslinge 75 kr mdl.
 • Drenge/ungdom 75 kr mdl.
 • Junior/senior 125 kr mdl.
 • Passive 250 kr år.

6. Behandling af indkommende forslag.
- Der er ikke modtaget forslag.

7. Valg af Næstformand.
- Bo lorenzen afgår efter tur. (lige år) - villig til genvalg

8. Valg af Kasserer.
- Flemming Nielsen afgår efter tur. (lige år) - villig til genvalg

9. Valg af 1.årig B-medlem.
- Ahmed Adam Rahka afgår efter tur. - villig til genvalg

10. Valg af 1-2 bestyrelses suppleanter og 2 revisorer.
- 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
- 2 revisorer.

11. Valg af udvalg.

 • Festivaludvalg
 • Klubudvalg
 • Sportsudvalg

12. Eventuelt.

 

Info seddel resten af året.

Retningslinjer for brug af klubhuset

 

 • Udluft i trænings salen under træning.
 • Afsprit så tit så muligt.
 • Der skal så vidt muligt bruges eget privat udstyr under træningen.
 • Ved brug af fælles trænings udstyr SKAL det afsprittes efter brug.
 • Hvis du er syg, eller har symptomer på sygdom BLIV VÆK.

Bestyrelsen for AIR Roskilde Brydeklub

Senest opdateret 21. januar 2023

============================================================================