Print

Udvalg

 

Sponsor udvalget: Formand Flemming Nielsen.

 • Repræsentant fra bestyrelsen Flemming Nielsen.
 • Kontakt til klubbens sponsorerSportsudvalget: Formand Mike Sidenius.

 • Asbjørn Vedsmand, Martin Lorenzen. Repræsentant fra bestyrelsen Mike Sidenius
 • Sportslig ansvarlige.
 • Afgør hvem der skal have vandrepokaler og sørger for øvrige indstillinger.
 • Sørger for tilgangsprojekter.
 • Udtage og tilmelde brydere til stævner.
 • Sørger for rekruttering af dommer og listeførere.
 • Sørge for at pakke træningsdragter.
 • Sørger for sedler til bryderne.
 • Bestille billetter m.m. til diverse samlinger o. lign.
 • Indkalder til træner møder ( ca hver 3 måned )
 • Kontakt til halinspektør / pedel ved stævner.
 • Bestille haller til stævner.

Klubhus- og Materialeudvalg. Formand Mike Sidenius.

 • Mikkel Olsen, Flemming Riis. Repræsentant fra bestyrelsen Mike Sidenius.
 • Sørger for materialer til klubhus m.m.
 • Ansvarlig for A.I.R. arbejdsdage.
 • Almindelig vedligholdelse af klubhus/Garage.

Festival: Formand Lone Lorenzen.

 • Medlemmer: Mikkel Olsen, Asbjørn Joensen.
 • Repræsentant fra bestyrelsen Bo Lorenzen og Eva Andersen.
 • HUSK AT STØTTE OP OM FESTIVALLEN DA DET BETYDER ALT FOR KLUBBEN ANG KONTIGENT OG OVERLEVELSE.

Forældreudvalg: Formand Eva Andersen.

 • Repræsentant fra bestyrelsen Flemming Nielsen.
 • Deltager ved ture og stævner i fornødent omfang.
 • Avnstrup.
 • Ansvarlig/Skaffe folk til stævner og arrangementer ( Kantinedrift )
 • Sørger for at der laves mad til stævner, arrangementer og træningssamlinger og mad aftener i klubben.
 • Renholdelse af køkken.
 • Sælge annoncer til stævneprogrammer og lotterier.
 • Udarbejdelse af arbejdsplan.
 • Sørger for invitationer til brydere/forældre/gæster.