• 2012-04-12 15.48.38

  2012-04-12 15.48.38

 • 2012-04-12 15.52.59

  2012-04-12 15.52.59

 • 2012-04-12 18.12.03

  2012-04-12 18.12.03

 • 2012-04-14 14.29.54

  2012-04-14 14.29.54

 • 20121006_111134

  20121006_111134

 • 20121110_154254

  20121110_154254

 • 20121227_194520

  20121227_194520

 • flles

  flles

 • kredsturnering. saeson

  kredsturnering. saeson

 • nakskov 22-9-2012

  nakskov 22-9-2012

 • sam_0688

  sam_0688

 • sam_2587

  sam_2587

 • klubvaeg

  klubvaeg

En kvart million til frivillige i Roskilde

De frivillige og deres foreninger, der udfører så stort et arbejde i Roskilde, blev belønnet med en kvart million fredag ved et stort arrangement på Muscion.
Ti foreninger blev hver belønnet med en check på 25.000 af Roskilde Fonden.
De 380 deltagere fra mere end 110 organisationer hørte bl.a. på Joy Mogensen og livstilsguruen Chris MacDonald.
- Jeg håber, at I ved, at vi ved, hvor stor en indsats I gør. Vi kunne ikke klare det uden jer, sagde borgmesteren.

Referat fra forældremøde i AIR lørdag den 08.09.12.

  

Referat fra forældremøde i AIR lørdag den 08.09.12.

  

  

  

I alt 16 voksne mødte op + børn mødte op til møde, uddeling af flyers og fællesspisning.

  

  

  

1.                                                                           Mike fortalte om klubbens visioner – medlemsmål.

  

2.                                                                           Der blev fortalt om Get2Sport.

  

3.                                                                             Isbjørn nævnt Roskilde2go, Mike er i gang med at undersøge det.

  

4.                                                                           Mere omtale i aviserne, Dagbladet plejer at være gode, Roskilde Avis ikke.

  

5.                                                                           Morten og Mike står til rådighed hver fredag til at tager imod institutioner som ønsker træning i brydning, det er gratis, og forældre må gerne forslå dette til der hvor deres børn går.

  

Hvis der bliver lavet aftale over 3 gange for vi tilskud af Danmarks brydeforbund.

  

6.                                                                           Fortalt om kvarterfest i  ƒËœstervang 6-10-2012 i må gerne komme og støtte op om det!

  

7.                                                                           Reklamere for de gode muligheder der er for al lave fælles spisning i klubben, gerne   tage billeder og sæt op på facebook.

  

8.                                                                           Forældre træning en gang hver anden måneden, kun for forældre, men i må også gerne komme til de stores træning tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.00

  

9.                                                                           Mike fortalte om de skilte, der skal laves til klubbens facade.

  

10.                                                                   Opfordring til at få lavet hættetrøjer til børnene samt T-shirts med ”nyt” logo.

  

11.                                                                   Eva fortalte om kredsturneringen, som skal holdes i Roskilde den 24.11.12, og som AIR er vært for. Flere forældre tilbød at hjælpe til med forskellige praktiske ting.

  

12.                                                                   Trænerne havde en lille bøn til forældre, som deltager i fællesspisningen, om at rydde op efter sig, da de tidligere har måttet rydde op efter dem.

  

13.                                                                    ƒËœnske om løbetræning. Det blev diskuteret og dels er der det, at så små børn ikke har brug for udholdenhedstræning (jf. oplysninger fra trænerkursus tidligere på året), og dels vil mange børn meget hurtigt kede sig. Camilla tilbød at etablere løbetræning for de børn, der har lyst til det.

  

14.                                                                    ƒËœnske om lidt afveksling i træningen en gang imellem, men kan være svært, da nogle øvelser kun kan læres på en måde.

  

15.                                                                   Stor ros til trænerne for deres måde at tackle børnene på.

  

16.                                                                   Forslag om billeder fra klubben inkl. lidt ord om den gode stemning i klubben – det sociale engagement.

  

17.                                                                   Muligheden for at holde børnefødselsdag i klubben med brydeundervisning blev               nævnt Bare tag fat i Mike og undersøg nærmere GRATIS.

  

18.                                                                   Afbud pr sms til Morten eller Mike, evt komme til en senere træning engang i mellem.

  

19.                                                                   Bestyrelse møde hver den 1 mandag i måneden, alle er velkommen til at hører hvordan det forgår og komme med forslag.

  

20.                                                                   Træning med andre klubber, vi er i gang med at undersøge, men der kommer til at være meget kørsel.

  

21.                                                                   Snak om teenagefastholdelse ???

  

22.                                                                   Træner og bestyrelse på tavlen så man kan se hvem der hvem!

  

23.                                                                   Gerne reklamere på jeres børns skole intra med vores plakat.

  

24.                                                                   lille hygge stævne for tumle- og begynder holdet ca. hver anden måned, hvor der kan tages mærker og små hygge kampe

  

25.                                                                   Aunstrup Asylcentre, vi henter jo børnene til hver træning, hvis nogen har lyst til at hjælpe så tag fat i Mike for at høre mere.

  

  

  

Det var i øvrigt et rigtig hyggeligt arrangement. Der blev delt en masse flyers ud – ca. 5000 – hovedsagelig i lejlighedskomplekser rundt om i Roskilde. Mia og Martin stod for maden.

  

  

  

Da vi er værter for næste kredsturning har vi brug for frivillige hjælper det er den 24-11-2012

  

Martin Kastner, Ida Olsen, Sisse Hansen har meldt der hjælp, men vi har stadig brug for flere!

  

  

  

  

  

  

  

xxxxxxxxxxxxxx

  

  

  

Klubbens store indtægtskilde, Roskilde Festivalen, blev ikke nævnt på dette forældremøde, men der vil blive afholdt forældremøde igen i starten af det nye år omkring dette. I 2013 er der Roskilde Festival fra den 29.06 til 07.07. Der skal bruges rigtig mange frivillige til dette, både til vagter på selve festivalpladsen (4x8 timer=armbånd), men også til en masse små praktiske opgaver udenfor. Det er en rigtig sjov uge, hvor vi har vores eget medarbejdertelt med forplejning under vagterne.

  

  

  

  

Træning i sommerferien 2012

  

Træning i sommerferien!!!

  

Fra uge 25 af er der kun træning om torsdagen!!!

  

Tumlehold 3-6 år 16.30-17.30

  

Drengehold 6-12 år 17.30-18.30

  

Ungdomshold 13-99 år 18.30-20.00

  

Opstart uge 32 fra om mandagen til de normale tider.

  

Hver Torsdag i sommerferien bliver der afholdt sjov ferie fra 14.00-16.00

  

Alle bryderne er også velkomne der for at hjælpe og hygge.

  

Torsdag den 5-juli kl. 14.00-16.00

  

Torsdag den 12-juli kl. 14.00-16.00

  

Torsdag den 19-juli kl. 14.00-16.00

  

Torsdag den 26-juli kl. 14.00-16.00

  

Torsdag den 2-august kl. 14.00-16.00

  

Torsdag den 9-august kl. 14.00-16.00

  

Alders grænse 3-99 år

  

Roskilde Brydeklub A.I.R.