Print

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

                                                                                                                 04. februar 2017

Til alle medlemmer, forældre

og venner af brydeklubben A.I.R.


Så er det ved at være tid til den årlige ordinære generalforsam­ling i "Atlet Idrætsklubben Roskilde".

Den afholdes:              Søndag den 26. februar 2017 kl. 11.00

                                    i klubhuset, Eriksvej 21, 4000 Roskilde

Dagsorden er iflg. lovene fastsat som følger:

 1.      1. Valg af dirigent.

 2.      2. Formandens beretning.

 3.      3. Udvalgenes beretning.

 4.      4. Kasserens forelæggelse af det revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kom­mende år.

 5.      5. Fastsættelse af kontigent.

 6.      6. Behandling af indkommende forslag.

                 - Afleveres senest d. 14/02-2014 til bestyrelsen.

 7.      7. Valg af formand.

 8.      8. Valg af sekretær.

 9.      9. Valg af 1.å­rig. B-medlem.

10.     10 Valg af 2 revisorer og 1 B-suppleant.

11.     11. Eventuelt.

Detaljeret dagsorden vil blive ophængt i klubben senest d. 19/02-2017.

Alle interesserede er velkomne, også vore yngre medlemmer.

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært ved et trak­tement. Det henstilles  af hensyn til indkøb - at alle, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelder sig, senest den 23/02-2017, enten i forbin­delse med træningen, til Mike på tlf. 28 44 76 12 eller til kasseren på tlf. 40 54 22 83.

                                                     Med venlig hilsen

                                                          Bestyrelsen

                                                              A.I.R.