Print

Detaileret dagsorden for generalforsamling 2017

Roskilde d. 18/02-2017

Detaileret dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

- Ved Mike Sidenius.

3. Udvalgenes beretning.

    -    Festivaludvalg

    -    Klubudvalg

    -    Sportsudvalg

     4. Kasserens forelæggelse af der revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kommende år.

         - Ved Flemming Nielsen

    5. Fastsættelse af kontigent.

     Forhøjet i forhold til sidste år.

          Puslinge                       65 kr mdl.                              

          Drenge/ungdom            65 kr mdl.

          Junior/senior               100 kr mdl.                              

          Passive                        250 kr år.

6. Behandling af indkommende forslag.

   -   Der er ikke modtaget forslag.

7. Valg af formand.

    - Mike Sidenius afgår efter tur. (ulige år)

8. Valg af sekretær.

    - Eva Andersen afgår efter tur. (ulige år)

9. Valg af 1.å­rig B-medlem.

    - Asbjørn Vedsmand Joensen afgår efter tur.

10. Valg af 1-2 bestyrelses suppleanter og 2 revisorer.

       - 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

      - 2 revisorer.

11. Valg af udvalg.

      - Festivaludvalg

     - Klubudvalg 

     - Sportsudvalg

12. Eventuelt.