Print

NYT om Roskilde Brydeklub

 

Så er brydeklubben igen åben for træning.

 

Der er dog stadig lidt restiktioner pga. COVID-19.

 

Se de aktuelle regler længere ned på denne side.

 

========================================================================== 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

                                                                                                                                    14. juli 2021

Til alle medlemmer, forældre og venner af brydeklubben A.I.R.


Da vi måtte aflyse generalforsamlingen i februar 2021 pga COVID-19 vi vi nu

indkalde til den årlige ordinære generalforsam­ling i

AIR Roskilde Brydeklub.

Den afholdes:             Mandag den 09. august 2021 kl. 18.00

                                 på adressen Industrileddet 1, Svogerslev, 4000 Roskilde

Dagsorden er iflg. lovene fastsat som følger:

1.      Valg af dirigent.                                                                                                                                                        

2.      Formandens beretning.                                                                                                                                              

3.      Udvalgenes beretning.                                                                                                                                               

4.      Kasserens forelæggelse af det revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kom­mende år.

5.      Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                                         

6.      Behandling af indkommende forslag.                                                                                                                       

                 - Afleveres senest d. 27/07-2021 til bestyrelsen.                                                                                                              

7.      Valg af formand.                                                                                                                                                       

8.      Valg af sekretær.                                                                                                                                                      

9.      Valg af 1.å­rig. B-medlem.                                                                                                                                      

10.     Valg af 2 revisorer og 1 B-suppleant.                                                                                                                     

11.     Eventuelt.                                                                                                                                                                

Detaljeret dagsorden vil blive offentliggjort senest d. 01/08-2021.

Alle interesserede er velkomne, også vore yngre medlemmer.

Klubben vil under generalforsamlingen være vært ved et trak­tement. Det henstilles af

hensyn til indkøb - at alle, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelder sig, senest den

06/08-2021, enten i forbin­delse med træningen eller til kassereren på tlf. 40 54 22 83.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

A.I.R. Roskilde Brydeklub

 

 ==============================================================================================================================