Print

NYT om Roskilde Brydeklub

Grundet de nye COVID-19 restriktioner er

 

 

alt indendørs træning i brydeklubben

 

 

lukket til og med den 05. april 2021.

 

==========================================================================

Grundet COVID-19 restriktioner er

 

AIR's Generalforsamling den 28. februar

 

aflyst og der bliver indkaldt igen

 

når der er muligt at afholde den.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

                                                                                                                                    05. februar 2021

Til alle medlemmer, forældre og venner af brydeklubben A.I.R.


Så er det ved at være tid til den årlige ordinære generalforsam­ling i

AIR Roskilde Brydeklub.

Den afholdes:             Søndag den 28. februar 2021 kl. 11.00

                                 i klubhuset, Eriksvej 21, 4000 Roskilde

Dagsorden er iflg. lovene fastsat som følger:

1.      Valg af dirigent.                                                                                                                                                        

2.      Formandens beretning.                                                                                                                                              

3.      Udvalgenes beretning.                                                                                                                                               

4.      Kasserens forelæggelse af det revide­rede regnskab til godkendelse, samt budget­lægning for det kom­mende år.

5.      Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                                         

6.      Behandling af indkommende forslag.                                                                                                                       

                 - Afleveres senest d. 14/02-2021 til bestyrelsen.                                                                                                              

7.      Valg af formand.                                                                                                                                                       

8.      Valg af sekretær.                                                                                                                                                      

9.      Valg af 1.å­rig. B-medlem.                                                                                                                                      

10.     Valg af 2 revisorer og 1 B-suppleant.                                                                                                                     

11.     Eventuelt.                                                                                                                                                                

Detaljeret dagsorden vil blive offentliggjort senest d. 21/02-2021.

Alle interesserede er velkomne, også vore yngre medlemmer.

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært ved et trak­tement. Det henstilles af hensyn til indkøb - at alle, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelder sig, senest den 23/02-2021, enten i forbin­delse med træningen eller til kassereren på tlf. 40 54 22 83.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

A.I.R. Roskilde Brydeklub

 

 ==============================================================================================================================

                                                                                                                                                                                                                      Roskilde d. 21/02-2021

Detaileret dagsorden for generalforsamling 28/02-2021.


1.        Valg af dirigent.

2.        Formandens beretning.

            - Ved Mike Sidenius.

3.        Udvalgenes beretning.

-          Festivaludvalg

-          Klubudvalg    

-          Sportsudvalg  

4.        Kasserens forelæggelse af der revide­rede regnskab til godkendelse,

samt budget­lægning for det kom­mende år.

            - Ved Flemming Nielsen

5.        Fastsættelse af kontigent.

            - Kontingent for 2020.

                                Puslinge  65 kr mdl.

                                          Drenge/ungdom 65 kr mdl.

                                     Junior/senior 100 kr mdl.

                        Passive 250 kr år.

6.        Behandling af indkommende forslag.

-       Der er modtaget forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter så det er muligt at

afholde en virtuel generalforsamling i tilfælde af at en fysik afholdelse ikke er mulig

indenfor vedtægternes rammer.

7.         Valg af Formand.

            - Mike Sidenius afgår efter tur. (ulige år) - villig til genvalg

8.        Valg af Sekretær.

            - Eva Andersen afgår efter tur. (ulige år) - villig til genvalg

9.        Valg af 1.å­rig B-medlem.

            - Asbjørn Vedsmand Joensen afgår efter tur. - villig til genvalg

10.       Valg af 1-2 bestyrelses suppleanter og 2 revisorer.

            - 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

            - 2 revisorer.

11.       Valg af udvalg.

                      Festivaludvalg

               Klubudvalg   

     Sportsudvalg

12.       Eventuelt.